Interné

číslo zmluvy

Zmluvná strana Predmet    Cena EUR s  DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
001/2020 Rudolf Dráb

Dodatok č.1k trénerskej zmluve

1000,00

250,00

10,50/1,5 hod.

08.01.2020 uvedené v zmluve dodatok
002/2020 Miroslav Sivý Dodatok č.1 k trénerskej zmluve

400,00

400,00

650,00

10,50/1,5 hod.

08.01.2020 uvedené v zmluve dodatok
003/2020 Viktor Štefanech Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.01.2020 uvedené v dodatku dodatok
004/2020 Richard Jakubec Hráčka zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 08.01.2020 31.03.2020 zmluva
005/2020 Jozef Huňa Hráčka zmluva o amatérskom vykonávaní športu 250,00 09.01.2020 31.03.2020 zmluva
006/2020 Tomáš Bajtala Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 150,00 09.01.2020 31.03.2020 dodatok
007/2020 Matej Crkoň Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 150,00 09.01.2020 31.03.2020 dodatok
008/2020 Martin Panáček Dohoda o ukončení hráčskej zmluva --- 09.01.2020 31.12.2019 dohoda
009/2020 Peter Baštuga Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 150,00 09.01.2020 31.03.2020 dodatok
010/2020 Jakub Šimíček Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 300,00 10.01.2020 31.03.2020 dodatok
011/2020 FK Železiarne Podbrezová Zmluva o transfere hráča

v zmluve

14.01.2020 26.06.2020 zmluva
012/2020 Jakub Pšurný Trénerská zmluva 250,00 14.01.2020 31.03.2020 zmluva
013/2020 Trafer s.r.o. Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 14.01.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
014/2020 Michal Riška Trénerská zmluva 150,00 14.01.2020 30.06.2020 zmluva
015/2020 Alex Pusztay Dodatok č.1 250,00 15.01.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
016/2020 Matej Pecho Dodatok č.1 400,00 15.01.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
017/2020 Ivan Štefko Dodatok č.1 250,00 15.01.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
018/2020 Ille-Papier-service SK, spol. s.r.o. Zmluva o servisnej službe 629,78 25.01.2020 16.01.2021 zmluva
019/2020 Klub hokejbalu a florbalu Púchov Zmluva o reklame 2400,00 28.01.2020 uvedené v zmluve zmluva
020/2020 Filip Šedivý Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu

250,00

01.02.2020 31.03.2020 zmluva
021/2020 Michal Vanák Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 01.02.2020 uvedené v dohode dohoda
022/2020 František Brezničan Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 01.02.2020 uvedené v dohode dohoda
023/2020 Kirill Romanov Dodatok č.2 k hráčskej zmluve --- 01.02.2020 31.01.2020 dodatok
024/2020 Damián Hudík Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 01.02.2020 31.03.2020 zmluva
025/2020 Dominik Madový Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 250,00 01.02.2020 31.03.2020

 

zmluva

026/2020 Martin Drahuta Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 300,00 06.02.2020 uvedené v zmlueve dodatok
027/2020 Daniel Pilný Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 400,00 06.02.2020 uvedené v zmluve dodatok
028/2020 Juraj Pilát Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 300,00 06.02.2020 uvedené v zmluve dodatok
029/2020 Peter Pilný Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 350,00 06.02.2020 uvedené v zmluve dodatok
030/2020 Marek Kvašay Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 220,00 06.02.2020 uvedené v zmluve dodatok
031/2020 PROREMA s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí reklamného priestoru --- 06.02.2020 31.10.2020 dodatok
032/2020 Denis Trenčan Dodatok č.1 k hráčskej zmluve o amatérskom vykonávaní športu 200,00 08.02.2020 31.03.2020 dodatok
033/2020 Frederik Marman Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 08.02.2020 uvedené v dohode dohoda
034/2020 Gabriela Kuhajdová Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 11.02.2020 uvedené v dodatku dodatok
035/2020 Stredoslovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na organizovanie turnajov v regióne uvedené v zmluve 11.02.2020 31.05.2020 zmluva
036/2020 FK Púchov mládež, o.z. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2500,00 13.02.2020 uvedené v zmluve zmluva
037/2020 Tomáš Kopiš Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 400,00 14.02.2020 uvedené v zmluve dodatok
038/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 12324,93 15.02.2020 31.07.2020 zmluva
039/2020 Tescoma, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 6000,00 19.02.2020 03.02.2021 zmluva
040/2020 Kristián Strelčík Dodatok č. 1 k trénerskej zmluve 350,00 19.02.2020 uvedené v dodatku dodatok
041/2020 Michal Riška Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 350,00 20.02.2020 30.06.2020 zmluva
042/2020 Juraj Martinček Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 500,00 21.02.2020 30.06.2020 zmluva
043/2020 Jakub Michlík Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 500,00 21.02.2020 30.06.2020 zmluva
044/2020 Stanislav Lacko Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 500,00 21.02.2020 30.06.2020 zmluva
045/2020 Alexej Antal Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 22.02.2020 30.6.2020 zmluva
046/2020 Katarína Halušková - Katka Zmluva o podnájme nebytových priestorov 118,50 22.02.2020 31.12.2020 zmluva
047/2020 Rastislav Ozimý Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 350,00 22.02.2020 30.06.2020 zmluva
048/2020 Matúš Haviar Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 350,00 22.02.2020 30.06.2020 zmluva
049/2020 Slovenský plynárenský priemysel Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Z201933092_Z --- 25.02.2020 uvedené v zmluve dodatok
050/2020 Tibor Pavlík Trénerská zmluva 200,00 29.02.2020 30.06.2020 zmluva
051/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja, Stredoslovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na organizačné zabezpečenie v ľadovom hokeji uvedené v zmluve 03.03.2020 30.04.2020 zmluva
052/2020 Dinostav, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 2400,00 03.03.2020 19.02.2021 zmluva
053/2020 AS Trenčín, a.s. Zmluva o hosťovaní hráča a prebratí záväzkov 200,00 03.03.2020 30.06.2020 zmluva
054/2020 AS Trenčín, a.s. Zmluva o hosťovaní hráča a prebratí záväzkov 200,00 03.03.2020 30.06.2020 zmluva
055/2020 AS Trenčín, a.s. Zmluva o hosťovaní hráča a prebratí záväzkov 200,00 03.03.2020 30.06.2020 zmluva
056/2020 Peter Pilný Dodatok č.2 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 500,00 03.03.2020 uvedené v zmluve dodatok
057/2020 Daniel Pilný Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 03.03.2020 29.02.2020 dohoda
058/2020 Peter Pilný Trénerská zmluva 250,00 03.03.2020 30.06.2020 zmluva
059/2020 Johnny servis s.r.o. Zmluva o prenájme 150,00/mes 04.03.2020 17.05.2020 zmluva
060/2020 Matej Loduha Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 400,00 05.03.2020 31.05.2020 zmluva
061/2020 GALVANIKA s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1200,00 05.03.2020 04.03.2021 zmluva
062/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre podporu seniorského družstva 1562,00 06.03.2020 uvedené v zmluve zmluva
063/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre podporu seniorského družstva 1665,00 06.03.2020 uvedené v zmluve zmluva
064/2020 Ramirent spol. s.r.o. Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí 214,20 07.03.2020 28.05.2020 zmluva
065/2020 Sládek a syn Elektroinštalácie, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o reklamnej spolupráci uvedené v zmluve 13.03.2020 uvedené v zmluve dodatok
066/2020 Juraj Pilát Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 02.04.2020 31.03.2020 dodatok
067/2020 Juraj Pilát Dodatok č.2 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu --- 02.04.2020 31.03.2020 dodatok
068/2020 Jozef Huňa Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 90,00 04.04.2020 09.03.2020 dodatok
069/2020 Dominik Madový Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 90,00 04.04.2020 09.03.2020 dodatok