Interné

číslo zmluvy

Zmluvná strana Predmet    Cena EUR s  DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
001/2020 Rudolf Dráb

Dodatok č.1k trénerskej zmluve

1000,00

250,00

10,50/1,5 hod.

08.01.2020 uvedené v zmluve dodatok
002/2020 Miroslav Sivý Dodatok č.1 k trénerskej zmluve

400,00

400,00

650,00

10,50/1,5 hod.

08.01.2020 uvedené v zmluve dodatok
003/2020 Viktor Štefanech Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.01.2020 uvedené v dodatku dodatok
004/2020 Richard Jakubec Hráčka zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 08.01.2020 31.03.2020 zmluva
005/2020 Jozef Huňa Hráčka zmluva o amatérskom vykonávaní športu 250,00 09.01.2020 31.03.2020 zmluva
006/2020 Tomáš Bajtala Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 150,00 09.01.2020 31.03.2020 dodatok
007/2020 Matej Crkoň Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 150,00 09.01.2020 31.03.2020 dodatok
008/2020 Martin Panáček Dohoda o ukončení hráčskej zmluva --- 09.01.2020 31.12.2019 dohoda
009/2020 Peter Baštuga Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 150,00 09.01.2020 31.03.2020 dodatok
010/2020 Jakub Šimíček Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 300,00 10.01.2020 31.03.2020 dodatok
011/2020 FK Železiarne Podbrezová Zmluva o transfere hráča

v zmluve

14.01.2020 26.06.2020 zmluva
012/2020 Jakub Pšurný Trénerská zmluva 250,00 14.01.2020 31.03.2020 zmluva
013/2020 Trafer s.r.o. Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 14.01.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
014/2020 Michal Riška Trénerská zmluva 150,00 14.01.2020 30.06.2020 zmluva
015/2020 Alex Pusztay Dodatok č.1 250,00 15.01.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
016/2020 Matej Pecho Dodatok č.1 400,00 15.01.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
017/2020 Ivan Štefko Dodatok č.1 250,00 15.01.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
018/2020 Ille-Papier-service SK, spol. s.r.o. Zmluva o servisnej službe 629,78 25.01.2020 16.01.2021 zmluva
019/2020 Klub hokejbalu a florbalu Púchov Zmluva o reklame 2400,00 28.01.2020 uvedené v zmluve zmluva
020/2020 Filip Šedivý Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu

250,00

01.02.2020 31.03.2020 zmluva
021/2020 Michal Vanák Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 01.02.2020 uvedené v dohode dohoda
022/2020 František Brezničan Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 01.02.2020 uvedené v dohode dohoda
023/2020 Kirill Romanov Dodatok č.2 k hráčskej zmluve --- 01.02.2020 31.01.2020 dodatok
024/2020 Damián Hudík Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 01.02.2020 31.03.2020 zmluva
025/2020 Dominik Madový Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 250,00 01.02.2020 31.03.2020

 

zmluva

026/2020 Martin Drahuta Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 300,00 06.02.2020 uvedené v zmlueve dodatok
027/2020 Daniel Pilný Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 400,00 06.02.2020 uvedené v zmluve dodatok
028/2020 Juraj Pilát Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 300,00 06.02.2020 uvedené v zmluve dodatok
029/2020 Peter Pilný Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 350,00 06.02.2020 uvedené v zmluve dodatok
030/2020 Marek Kvašay Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 220,00 06.02.2020 uvedené v zmluve dodatok
031/2020 PROREMA s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí reklamného priestoru --- 06.02.2020 31.10.2020 dodatok
032/2020 Denis Trenčan Dodatok č.1 k hráčskej zmluve o amatérskom vykonávaní športu 200,00 08.02.2020 31.03.2020 dodatok
033/2020 Frederik Marman Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 08.02.2020 uvedené v dohode dohoda
034/2020 Gabriela Kuhajdová Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 11.02.2020 uvedené v dodatku dodatok
035/2020 Stredoslovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na organizovanie turnajov v regióne uvedené v zmluve 11.02.2020 31.05.2020 zmluva
036/2020 FK Púchov mládež, o.z. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2500,00 13.02.2020 uvedené v zmluve zmluva
037/2020 Tomáš Kopiš Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 400,00 14.02.2020 uvedené v zmluve dodatok
038/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 12324,93 15.02.2020 31.07.2020 zmluva
039/2020 Tescoma, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 6000,00 19.02.2020 03.02.2021 zmluva
040/2020 Kristián Strelčík Dodatok č. 1 k trénerskej zmluve 350,00 19.02.2020 uvedené v dodatku dodatok
041/2020 Michal Riška Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 350,00 20.02.2020 30.06.2020 zmluva
042/2020 Juraj Martinček Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 500,00 21.02.2020 30.06.2020 zmluva
043/2020 Jakub Michlík Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 500,00 21.02.2020 30.06.2020 zmluva
044/2020 Stanislav Lacko Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 500,00 21.02.2020 30.06.2020 zmluva
045/2020 Alexej Antal Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 22.02.2020 30.6.2020 zmluva
046/2020 Katarína Halušková - Katka Zmluva o podnájme nebytových priestorov 118,50 22.02.2020 31.12.2020 zmluva
047/2020 Rastislav Ozimý Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 350,00 22.02.2020 30.06.2020 zmluva
048/2020 Matúš Haviar Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 350,00 22.02.2020 30.06.2020 zmluva
049/2020 Slovenský plynárenský priemysel Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Z201933092_Z --- 25.02.2020 uvedené v zmluve dodatok
050/2020 Tibor Pavlík Trénerská zmluva 200,00 29.02.2020 30.06.2020 zmluva
051/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja, Stredoslovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na organizačné zabezpečenie v ľadovom hokeji uvedené v zmluve 03.03.2020 30.04.2020 zmluva
052/2020 Dinostav, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 2400,00 03.03.2020 19.02.2021 zmluva
053/2020 AS Trenčín, a.s. Zmluva o hosťovaní hráča a prebratí záväzkov 200,00 03.03.2020 30.06.2020 zmluva
054/2020 AS Trenčín, a.s. Zmluva o hosťovaní hráča a prebratí záväzkov 200,00 03.03.2020 30.06.2020 zmluva
055/2020 AS Trenčín, a.s. Zmluva o hosťovaní hráča a prebratí záväzkov 200,00 03.03.2020 30.06.2020 zmluva
056/2020 Peter Pilný Dodatok č.2 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 500,00 03.03.2020 uvedené v zmluve dodatok
057/2020 Daniel Pilný Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 03.03.2020 29.02.2020 dohoda
058/2020 Peter Pilný Trénerská zmluva 250,00 03.03.2020 30.06.2020 zmluva
059/2020 Johnny servis s.r.o. Zmluva o prenájme 150,00/mes 04.03.2020 17.05.2020 zmluva
060/2020 Matej Loduha Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 400,00 05.03.2020 31.05.2020 zmluva
061/2020 GALVANIKA s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1200,00 05.03.2020 04.03.2021 zmluva
062/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre podporu seniorského družstva 1562,00 06.03.2020 uvedené v zmluve zmluva
063/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre podporu seniorského družstva 1665,00 06.03.2020 uvedené v zmluve zmluva
064/2020 Ramirent spol. s.r.o. Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí 214,20 07.03.2020 28.05.2020 zmluva
065/2020 Sládek a syn Elektroinštalácie, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o reklamnej spolupráci uvedené v zmluve 13.03.2020 uvedené v zmluve dodatok
066/2020 Juraj Pilát Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 02.04.2020 31.03.2020 dodatok
067/2020 Juraj Pilát Dodatok č.2 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu --- 02.04.2020 31.03.2020 dodatok
068/2020 Jozef Huňa Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 90,00 04.04.2020 09.03.2020 dodatok
069/2020 Dominik Madový Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 90,00 04.04.2020 09.03.2020 dodatok
070/2020 Jarmila Halušková Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 08.04.2020 31.03.2020 dodatok
071/2020 Pavol Vršanský Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 10.04.2020 10.03.2020 dodatok
072/2020 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Dohoda č.20/11/54E/694 o poskytnutí finančného príspevku uvedené v zmluve 28.04.2020 31.12.2020 dohoda
073/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu seniorského družstva klubu

1544,00

28.04.2020 30.06.2020 zmluva
074/2020 Rastislav Pagáč Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
075/2020 Matej Pecho Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
076/2020 Martin Dvorský Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
077/2020 Róbert Hupka Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
078/2020 Ľuboš Blažej Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
079/2020 Alex Pusztay Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
080/2020 PaedDr. Ivan Štefko Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
081/2020 Ivan Štefko Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
082/2020 Ivan Štefko Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
083/2020 Levárky s.r.o. Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
084/2020 Peter Mičic Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
085/2020 Patrik Štefanec Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
086/2020 Vladimír Cifranič Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
087/2020 Michal Vanák Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
088/2020 Štefan Ďurovec Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
089/2020 Roman Šulek Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
090/2020 MBŽ s.r.o. Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
091/2020 Martin Leško Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
092/2020 Mgr. Ladislav Loužecký Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
093/2020 Tibor Pavlík Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
094/2020 Kristián Strelčík Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
095/2020 Ľuboš obšivan Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
096/2020 Roman Rosina Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
097/2020 Patrik Mynář Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
098/2020 Martin Drahuta Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
099/2020 Peter Pilný Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
100/2020 Miroslav Nemček Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
101/2020 Branislav Okuliar Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
102/2020 Stanislav Horanský Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
103/2020 Zdenko Pokorný Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
104/2020 Rudolf Dráb Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
105/2020 Tomáš Matocha Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
106/2020 Artem Dimitriev Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
107/2020 Roman Haluška Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
108/2020 Ing. Miroslav Zalčík Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
109/2020 Miroslav Sivý Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
110/2020 Michal Riška Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 05.05.2020 30.06.2020 dodatok
111/2020 Miroslav Nemček Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
112/2020 Rudolf Dráb Dodatok č.3 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
113/2020 Zdenko Pokorný Dodatok č.3 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
114/2020 Miroslav Sivý Dodatok č.3 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
115/2020 Stanislav Horanský Dodatok č.3 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
116/2020 Artem Dmitriev Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
117/2020 Branislav Okuliar Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
118/2020 Ing. Miroslav Zalčík Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
119/2020 Tomáš Matocha Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
120/2020 Miroslav Sivý Dodatok č.4 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 13.05.2020 31.07.2020 dodatok
121/2020 Stanislav Horanský Dodatok č.4 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 13.05.2020 31.07.2020 dodatok
122/2020 Miroslav Nemček Dodatok č.3 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 13.05.2020 31.07.2020 dodatok
123/2020 Karimtech, s.r.o. Nájomná zmluva 600,00 13.05.2020

06.07.2020

 

zmluva
124/2020 Zdenko Pokorný Dodatok č.4 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 14.05.2020 31.07.2020 dodatok
125/2020 Rudolf Dráb Dodatok č.4 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 14.05.2020 31.07.2020 dodatok
126/2020 Roman Haluška Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 19.05.2020 30.06.2020 dodatok
127/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča 2586,24 27.05.2020 31.12.2020 zmluva
128/2020 Vladimír Cifranič Dohoda o ukončení --- 27.05.2020 31.05.2020 zmluva
129/2020 Občianske združenie astra Dodatok č.5 k zmluve o zapožiačaní prístroja --- 30.05.2020 31.05.2021 dodatok
130/2020 Roman Šulek Dohoda o skončení trénerskej zmluvy --- 03.06.2020 31.05.2020 dohoda
131/2020 Sports &

Training Centre, s.r.o.
Zmluva o nájme nebytových priestorov 2940,00 11.06.2020 07.09.2020 zmluva
132/2020 Bedmintonový klub RACQUETS Púchov Zmluva o podnájme nebytových priestorov uvedné v zmluve 12.6.2020 30.09.2020 zmluva
133/2020 František Brezničan Dodatok č. 1 k trénerskej zmluve --- 13.6.2020 uvedené v dodatku dodatok
134/2020 František Brezničan Dodatok č. 2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 13.6.2020 30.06.2020 dodatok
135/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH 10 000,00 17.06.2020 31.12.2020 zmluva
136/2020 Mugove Leroy Munyorove Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 19.06.2020 31.05.2020

dohoda,

dodatok

137/2020 POVBUS s.r.o. Zmluva o poskytnutí č. Z202013001_Z 49200 23.6.2020 30.06.202 zmluva
138/2020 Slovenská volejbalová federácia  Zmluva č.027/2020 o poskytnutí finančného príspevku volejbalového klubu v roku 2020 2133,05 24.06.2020 01.12.2020 zmluva
139/2020 AS Trenčín, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o hosťovaní hráča a prebratí záväzkov 200,00 25.06.2020

uvedené

v zmluve

dodatok
140/2020 AS Trenčín, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o hosťovaní hráča a prebratí záväzkov

200,00

25.06.2020

uvedené

v zmluve

dodatok
141/2020 AS Trenčín, a.s Dodatok č.1 k zmluve o hosťovaní hráča a prebratí záväzkov

200,00

25.06.2020

uvedené

v zmluve

dodatok
142/2020 Mesto Púchov Zmluva o poskytnutí dotácie 30 000,00 27.06.2020 15.12.2020 zmluva
143/2020 Mesto Púchov Nájomná zmluva 3000,00 27.06.2020 31.12.2030 zmluva
144/2020 Mesto Púchov Nájomná zmluva 1,00 27.06.2020 31.12.2030 zmluva
145/2020 Mesto Púchov Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy --- 27.06.2020 30.06.2020 dohoda
146/2020 Mesto Púchov Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy --- 27.06.2020 30.06.2020 dohoda
147/2020 Mesto Púchov Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy --- 27.06.2020 30.06.2020 dohoda
148/2020 Tomáš Matocha Dodatok č.3 k trénerskej zmluve 650,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
149/2020 Branislav Okuliar Dodatok č.3 k trénerskej zmluve 1000,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
150/2020 Ing. Miroslav Zalčík Dodatok č.3 k trénerskej zmluve 250,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
151/2020 Roman Haluška Dodatok č.3 k trénerskej zmluve 250,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
152/2020 Miroslav Sivý Dodatok č.5 k trénerskej zmluve 1325,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
153/2020 Stanislav Horanský Dodatok č.5 k trénerskej zmluve 850,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
154/2020 Zdenko Pokorný Dodatok č.5 k trénerskej zmluve 750,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
155/2020 Miroslav Nemček Dodatok č. 4 k trénerskej zmluve 1250,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
156/2020 Rudolf Dráb Dodatok č.5 k trénerskej zmluve 1250,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
157/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu mládežníckych klubov v súvislosti s pandémiou COVID-19 uvedené v zmluve 30.06.2020 31.08.2020 zmluva
158/2020 Alex Pusztay Trénerská zmluva 250,00 30.06.2020 31.08.2020 zmluva
159/2020 Rastislav Pagáč Trénerská zmluva 250,00 30.06.2020 31.08.2020 zmluva
160/2020 Ľuboš Blažej Trénerská zmluva 200,00 30.06.2020 31.08.2020 zmluva
161/2020 Mater Pecho Trénerská zmluva 250,00 30.06.2020 31.08.2020 zmluva
162/2020 Martin Dvorský Trénerská zmluva 250,00 30.06.2020 31.08.2020 zmluva
163/2020 Róbert Hupka Trénerská zmluva 600,00 30.06.2020. 31.08.2020 zmluva
164/2020 Mgr. Marek Šimáček Dodatok č.2 k manažérskej zmluve --- 01.07.2020 31.07.2020 dodatok
165/2020 Ivan Štefko Trénerská zmluva 600,00 01.07.2020 30.06.2020 zmluva
166/2020 Kristián Strelčík Dodatok č.1 k zmluve a amatérskom vykonávaní športu uvedené v dodatku 01.07.2020 30.06.2020 dodatok
167/2020 Dominik Živčic Trénerská zmluva 150,00 01.07.2020 30.06.2021 zmluva
168/2020 MBŽ s.r.o. Trénerská zmluva 500,00 01.07.2020 30.06.2021 zmluva
169/2020 Tibor Pavlík Trénerská zmluva 200,00 01.07.2020 30.06.2021 zmluva
170/2020 PaedDr. Ivan Štefko Trénerská zmluva 750,00 01.07.2020 31.08.2020 zmluva
171/2020 Ivan Štefko Trénerská zmluva 450,00 01.07.2020 31.08.2020 zmluva
172/2020 Artem Dmitriev Dodatok č.3 k trénerskej zmluve 600,00 02.07.2020 31.07.2020 zmluva
173/2020 František Zúbek Trénerská zmluva

250,00

10,50/1,5 hod.

02.07.2020 30.04.2021 zmluva
174/2020 Patrik Mynař Trénerská zmluva 900,00 02.07.2020 30.06.2021 zmluva
175/2020 Martin Leško Trénerská zmluva 400,00 02.07.2020 30.06.2021 zmluva
176/2020 Peter Mičic Trénerská zmluva 450,00 02.07.2020 30.06.2021 zmluva
177/2020 František Brezničan Trénerská zmluva 400,00 02.07.2020 30.06.2021 zmluva
178/2020 Jozef Pagáč Trénerská zmluva 400,00 02.07.2020 30.06.2021 zmluva
179/2020 EWELL s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov 850,00/mes 02.07.2020 31.03.2023 zmluva