Interné

číslo zmluvy

Zmluvná strana Predmet    Cena EUR s  DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
001/2020 Rudolf Dráb

Dodatok č.1k trénerskej zmluve

1000,00

250,00

10,50/1,5 hod.

08.01.2020 uvedené v zmluve dodatok
002/2019 Miroslav Sivý Dodatok č.1 k trénerskej zmluve

400,00

400,00

650,00

10,50/1,5 hod.

08.01.2020 uvedené v zmluve dodatok
003/2020 Viktor Štefanech Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.01.2020 uvedené v dodatku dodatok
004/2020 Richard Jakubec Hráčka zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 08.01.2020 31.03.2020 zmluva
005/2020 Jozef Huňa Hráčka zmluva o amatérskom vykonávaní športu 250,00 09.01.2020 31.03.2020 zmluva
006/2020 Tomáš Bajtala Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 150,00 09.01.2020 31.03.2020 dodatok
007/2020 Matej Crkoň Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 150,00 09.01.2020 31.03.2020 dodatok
008/2020 Martin Panáček Dohoda o ukončení hráčskej zmluva --- 09.01.2020 31.12.2019 dohoda
009/2020 Peter Baštuga Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 150,00 09.01.2020 31.03.2020 dodatok
010/2020 Jakub Šimíček Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 300,00 10.01.2020 31.03.2020 dodatok
011/2020 FK Železiarne Podbrezová Zmluva o transfere hráča

4200,00

14.01.2020 26.06.2020 zmluva
012/2020 Jakub Pšurný Trénerská zmluva 250,00 14.01.2020 31.03.2020 zmluva
013/2020 Trafer s.r.o. Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 14.01.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
014/2020 Michal Riška Trénerská zmluva 150,00 14.01.2020 30.06.2020 zmluva
015/2020 Alex Pusztay Dodatok č.1 250,00 15.01.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
016/2020 Matej Pecho Dodatok č.1 400,00 15.01.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
017/2020 Ivan Štefko Dodatok č.1 250,00 15.01.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
018/2020 Ille-Papier-service SK, spol. s.r.o. Zmluva o servisnej službe 629,78 25.01.2020 16.01.2021 zmluva