Informácie pre rodičov športovcov v športových kluboch MŠK Púchov:  

Hokejový klub MŠK Púchov 

Futbalový klub MŠK Púchov 

Volejbalový oddiel 1970 MŠK Púchov

 

Vážení rodičia v tejto časti nájdete priestor odpovedí a základných informácií o systéme PaySy. Paysy umožňuje automatickú správu poplatkov a evidenciu členov všetkých našich športových klubov MŠK Púchov.

 

MŠK Púchov na správu a vystavovanie dokladov využívajú autonómny elektronický systém PaySy, ktorý generuje jednotlivé doklady a priamo posiela na emailové adresy, ktoré rodičia uvedú na Karte hráča. Je veľmi dôležité pri platbe poplatkov na bankový účet MŠK Púchov (pozor bude nový bankový účet!) uvádzať správny variabilný symbol,  ktorý Vám bude vygenerovaný zo systému PaySy až po zaregistrovaní KARTY HRÁČA. Pre správne naplnenie údajov do systému Vás preto žiadame najskôr vyplniť a zaslať nám podpísanú Kartu hráča.

 

V prípade, ak sú v našich športových kluboch viacerí súrodenci (bez ohľadu na šport, aký vykonávajú) alebo ak chcete požiadať o úľavu z poplatku z iného dôvodu, ktorý sa nachádza v žiadosti o úľavu, je nutné vyplniť a doručiť podpísanú Žiadosť o úľavu. Pozor všetky dôvody na zľavu okrem súrodeneckej sa musia dokladovať spolu so žiadosťou a podliehajú schváleniu. 

 

Výška mesačných poplatkov:

* Hokejový klub MŠK Púchov 

* Futbalový klub MŠK Púchov 

* Volejbalový oddiel 1970 MŠK Púchov

 

 

Rekapitulácia postupu:

1. zber Kariet hráča zo všetkých športových klubov MŠK Púchov (od rodičov/zákonných zástupcov), ak sa poskytuje súrodenecká zľava je nutné vyplniť i žiadosť o úľavu,

2. naplnenie systému PaySy údajmi z kariet hráčov na strane MŠK Púchov,

3. generovanie prihlasovacích údajov pre rodičov mailom, kde rodič/zákonný zástupca získa aj variabilný symbol hráča na platbu, bude vedieť, na aký nový bankový účet je potrebné zaplatiť konkrétnu sumu, a na ktoré obdobie športovej činnosti sa daná suma vzťahuje,

4. ďalšie funkcionality systému PaySy po nábehu systému (budeme informovať postupne).

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov športovca MŠK Púchov súvisiace s kartou hráča.

 

V prípade otázok môžete kontaktovať ohľadom PaySy, alebo výšky poplatkov a súrodeneckých zľavách: 042/46 32 440 (PO-PI od 8,00 - 15,00 hod.)