Interné

číslo zmluvy

Zmluvná strana Predmet    Cena EUR s  DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
001/2021 Tobias Raffay Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 08.01.2021 uvedené v dohode dohoda
002/2021 František Brezničan Dohoda o skončení trénerskej zmluvy --- 08.01.2021 uvedené v dohode dohoda
003/2021 Patrik Krčula Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 620,00 12.01.2021 30.06.2021 zmluva
004/2021 Matej Vápeník Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 13.01.2021 30.06.2021 zmluva
005/2021 Marián Pišoja Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 350,00 13.01.2021 30.06.2021 zmluva
006/2021 Peter Rypák Dodatok č.1 - k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 440,00 14.01.2021 uvedené v zmluve dodatok
007/2021 Jakub Pavlovič Dodatok č.1 - k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 370,00 14.01.2021 uvedené v zmluve dodatok
008/2021 Rastislav Ozimý Dodatok č.1 - k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 450,00 14.01.2021 uvedené v zmluve dodatok
009/2021 Michal Riška Trénerská zmluva 360,00 14.01.2021 30.06.2021 zmluva
010/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na dopravu vo vybraných žiackych zápasoch v ľadovom hokeji uvedené v zmluve 15.01.2021 30.04.2021 zmluva
011/2021 Ondrej Matejka Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 16.01.2021 uvedené v dohode dohoda
012/2021 Patrik Prekop Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 19.01.2021 30.06.2021 zmluva
013/2021 Peter Varga Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 600,00 20.01.2021 15.06.2021 zmluva
014/2021 Tomáš Brňák Dodatok č.1 k hráčskej zmluve o amatérskom vykonávaní športu 620,00 20.01.2021 uvedené v zmluve dodatok
015/2021 František Zúbek Dodatok č.1 k hráčskej zmluve o amatérskom vykonávaní športu 620,00 20.01.2021 uvedené v zmluve dodatok
016/2021 Šimon Štefanec Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 21.01.2021 30.06.2021 zmluva
017/2021 Slovak telekom, a.s. Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb --- 21.01.2021 --- zmluva
018/2021 Slovak telekom, a.s. Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb --- 21.01.2021 --- zmluva
019/2021 Marián Pišoja Trénerská zmluva 150,00 22.01.2021 30.06.2021 zmluva
020/2021 Marek Minárik Hráčska zmluva o amatérskom vykonávananí športu 620,00 23.01.2021 31.03.2021 zmluva
021/2021 Lukáš Zemko Hráčska zmluva o amatérskom vykonávananí športu 620,00 23.01.2021 31.03.2021 zmluva
022/2021 Lukáš Húska Hráčska zmluva o amatérskom vykonávananí športu 600,00 30.01.2021 31.03.2021 zmluva
023/2021 Matej Crkoň Hráčska zmluva o amatérskom vykonávananí športu 300,00 30.01.2021 31.03.2021 zmluva
024/2021 David Rodionov Hráčska zmluva o amatérskom vykonávananí športu 500,00 30.01.2021 31.03.2021 zmluva
025/2021 Peter Baštuga Hráčska zmluva o amatérskom vykonávananí športu 450,00 30.01.2021 31.03.2021 zmluva
026/2021 Slovgram Zmluva - finančné vyrovnaie minulých rokov 437,00 04.02.2021 31.12.2018 zmluva
027/2021 Slovgram Zmluva-finančné vyrovnaie minulých rokov 554,40 04.02.2021 31.12.2019 zmluva
028/2021 Slovgram Zmluva-finančné vyrovnaie minulých rokov 415,80 04.02.2021 31.12.2020 zmluva
029/2021 Martin Petro Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 11.02.2021 13.01.2021 dohoda
030/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku - seniorské družstvá 2409,60 13.02.2021 05.02.2021 dodatok
031/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí priameho finančného príspevku na podporu talentovaných športovcov 6917,00 13.02.2021 15.03.2021 zmluva
032/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu mládežníckych trénerov v kluboch v súvislosti s ohrozením pandémiou COVID-19 I. uvedené v zmluve 20.02.2021 15.07.2021 zmluva
033/2021 Jarmila Halušková Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 28.02.2021 28.02.2021 dodatok
034/2021 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb uvedené v zmluve 24.02.2021 neurčitá zmluva
035/2021 roso build s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 3420,00 01.04.2021 31.12.2022 zmluva
036/2021 Draci Púchov o.z. Darovacia zmluva 500,00 17.03.2021 uvedené v zmluve zmluva
037/2021 Jakub Pšurný Dodatok č.1 k hráčskej zmluve uvedené v dodatku 18.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
038/2021 Pavol Ciesar Dodatok č. 3 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 23.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
039/2021 EWELL s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 24.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
040/2021 Katarína Halušková - Katka Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 24.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
041/2021 Jarmila Halušková Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 24.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
042/2021 RNDr. Branislav Lipták Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 24.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
043/2021 RNDr. Branislav Lipták Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 24.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
044/2021 Lemon Lion, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 24.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
045/2021 Lemon Lion, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 24.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
046/2021 Marak Minárik Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 310,00 27.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
047/2021 GALVANIKA, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 600,00 01.04.2021 31.03.2022 zmluva
048/2021 Kristína Mariničová SAFETY KM Zmluva o dielo 300/rok 01.04.2021 01.04.2023 zmluva