Interné

číslo zmluvy

Zmluvná strana Predmet    Cena EUR s  DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
001/2021 Tobias Raffay Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 08.01.2021 uvedené v dohode dohoda
002/2021 František Brezničan Dohoda o skončení trénerskej zmluvy --- 08.01.2021 uvedené v dohode dohoda
003/2021 Patrik Krčula Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 620,00 12.01.2021 30.06.2021 zmluva
004/2021 Matej Vápeník Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 13.01.2021 30.06.2021 zmluva
005/2021 Marián Pišoja Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 350,00 13.01.2021 30.06.2021 zmluva
006/2021 Peter Rypák Dodatok č.1 - k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 440,00 14.01.2021 uvedené v zmluve dodatok
007/2021 Jakub Pavlovič Dodatok č.1 - k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 370,00 14.01.2021 uvedené v zmluve dodatok
008/2021 Rastislav Ozimý Dodatok č.1 - k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 450,00 14.01.2021 uvedené v zmluve dodatok
009/2021 Michal Riška Trénerská zmluva 360,00 14.01.2021 30.06.2021 zmluva
010/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na dopravu vo vybraných žiackych zápasoch v ľadovom hokeji uvedené v zmluve 15.01.2021 30.01.2021 zmluva
011/2021 Ondrej Matejka Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 16.01.2021 uvedené v dohode dohoda
012/2021 Patrik Prekop Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 19.01.2021 30.06.2021 zmluva