Zmluvy 2018

interné číslo zmluvy Zmluvná strana         Predmet                Cena Eur s DPH   Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
001/2018 Mgr. Miroslav Bučko Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady uvedené v zmluve 04.01.2018 neurčitá zmluva
002/2018 Alfa agritechnik cz, s.r.o. organizačná zložka SK Zmluva o podnájme nebytových priestorov 88,93/mes 04.01.2018 31.12.2020 zmluva
003/2018 Peter Lipták Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.01.2018 30.06.2018 zmluva
004/2018 FROST-service s.r.o. Zmluva o dielo uvedené v zmluve 11.01.2018 31.12.2022 zmluva
005/2018 TOP DRINKS, s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov 56,81 16.01.2018 31.12.2020 zmluva
006/2018 Ing. Štefan Ondrička Dodatok č.2 k zmluve o výkone funkcie konateľa 58/2016 ---- 20.01.2018 neurčitá dodatok
007/2018 Ing. Peter Žiačik Dodatok č.2 k mandátnej zmluve č. 2/2016 --- 24.01.2018 31.12.2018 dodatok
008/2018 Mgr. Peter Bílik Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady uvedené v zmluve 24.01.2018 neurčitá zmluva
009/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 1/2018 151,10/mes 24.01.2018 31.12.2020 zmluva
010/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 2/2018 13,97/mes 24.01.2018 31.12.2020 zmluva
011/2018 Filip Buček Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 25.01.2018 uvedené v zmluve dohoda
012/2018 TJ KOVO Beluša Zmluva o vzájomnej spolupráci bezodplatne 25.01.2018 neurčitá zmluva
013/2018 Marketing SZĽH, spol. s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci uvedné v zmluve 26.01.2018 30.04.2018 zmluva
014/2018 Slovenský futbalový zväz Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu       "Dajme spolo gól 2018/18" uvedené v zmluve 30.01.2018 31.05.2018 zmluva
015/2018 Mestský bytový podnik, s.r.o. Dodatok č.1/2018 k zmluve o dodávke a odbere tepla --- 02.02.2018 neurčitá dodatok
016/2018 Ing. Miriam Pšenková Dodatok č.2 k zmluve o podnájme č. 74/2016 --- 06.02.2018 uvedené v dodatku dodatok
017/2018 Miroslav Nemček Dodatok č.1 k trénerskej zmluve č. 67/2017 --- 06.02.2018 30.04.2018 dodatok
018/2018 Daniel Valašík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.02.2018 30.06.2018 zmluva
019/2018 Andrej Cucík Zmluva o amatérskom vykonávananí športu 150,00/mes 06.02.2018 30.06.2018 zmluva
020/2018 Marek Gajdošík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.02.2018 30.06.2018 zmluva
021/2018 Frederik Marman Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.02.2018 30.06.2018 zmluva
022/2018 Peter Revák Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti 105/2017 neuvedené 06.02.2018 nestanovené dohoda
023/2018 Matej Pecho Trénerská zmluva  200/mes 06.02.2018 31.07.2018 zmluva
024/2018 Filip Behanec Trénerská zmluva 200/mes 06.02.2018 31.07.2018 zmluva
025/2018 Michal Kobezda Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 09.02.2018 30.04.2018 dodatok
026/2018 Marek Gajdošík Trénerská zmluva 530,00 09.02.2018 30.06.2018 zmluva
027/2018 Seprot s.r.o. dodatok č.2 k zmluve 43/2017 uvedené v zmluve 14.02.2018 30.04.2018 dodatok
028/2018 Fermil s.r.o. Nájomná zmluva o prenájme mestskej športovej haly v Púchove 1551,00 EUR 14.02.2018 uvedené v zmluve zmluva
029/2018 Tomáš Bajtala Dodatok č. 1 k hráčskej zmluve  132/2017 180,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
030/2018 Peter Baštuga Dodatok č. 1 k hráčskej zmluve 133/2017 150,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
031/2018 Róbert Brandis Dodatok č. 1 k hráčskej zmluve 180/2017 175,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
032/2018 Filip Flašík Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 135/2017 150,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
033/2018 Milan Furo Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 136/2017 200,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
034/2018 Matej Haluška Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 137/2017 150,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
035/2018 Lukáš Hrušík Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 177/2017 479,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
036/2018 Filip Kollárik Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 138/2017 140,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
037/2018 Branislav Kvocera Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 140/2017 250,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
038/2018 Marek Lukáč Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 178/2017 100,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
039/2018 Dominik Madový Dodatok č.2 k hráčeskej zmluve 223/2017 250,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
040/2018 Marián Mikuš Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 181/2017 250,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
041/2018 Martin Panáček Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 142/2017 150,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
042/2018 Jakub Pšurný Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 143/2017 250,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
043/2018 Lukáš Zemko Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 144/2017 180,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
044/2018 František Zúbek Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 145/2017 250,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
045/2018 Matej Crkoň Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 134/2017 100,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
046/2018 B- ext, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb uvedené v zmluve 15.02.2018 31.12.2022 zmluva
047/2018 Štefan Marinič - BOZP SERVIS Zmluva o dielo 300,00 15.02.2018 04.02.2021 zmluva
048/2018 František Kučík Hráčska zmluva 200,00/mes 16.02.2018 31.3.2018 zmluva
049/2018 Jakub Pišoja Hráčska zmluva 125,00/mes 16.02.2018 31.3.2018 zmluva
050/2018 Adam Špankovič Hráčska zmluva 250,00/mes 16.02.2018 31.03.2018 zmluva
051/2018 Andrea Kupcová - Andy production zmluva o nájme majetku 1000,00 16.02.2018 16.02.2018 zmluva
052/2018 Jozef Pagáč Trénerská zmluva 300,00/mes 20.02.2018 30.06.2018 zmluva
053/2018 Adam Gáborík Dohoda o ukončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 20.02.2018 31.12.2017 dohoda
054/2018 Trafer s.r.o. Trénerská zmluva 450,00/mes 22.02.2018 30.06.2018 zmluva
055/2018 Teniskový klub Púchov Zmluva o podnájme nebytových priestorov 1,00/roč. 01.03.2018 31.12.2020 zmluva
056/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve č.Z201755665_Z uvedené na Mesto Púchov 373/2017 uvedené v zmluve  01.03.2018 31.12.2018 dodatok
057/2018 Československá obchodná banka, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere č. 0236/18/08723 100000,00 07.03.2018 neurčitá zmluva
058/2018 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH 14000,00 07.03.2018 30.11.2018 zmluva
059/2018 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. Zmluva o servisnej službe 541,22 10.03.2018 23.01.2019 zmluva
060/2018 Daniel Pilný Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 14.3.2018 30.06.2018 zmluva
061/2018 Seprot, s.r.o. Zmluva č.S 202-03/2018 o poskytovaní strážnej služby 7,50/osoba/1hod 14.03.2018 30.06.2018 zmluva
062/2018 RNDr. Branislav Lipták - BEEL Dodatok č.1 k zmluve 9/2011 o ďalšom odbere elektrickej energie 0,00 28.3.2018 31.12.2020 dodatok
063/2018 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 737,00 28.3.2018 15.04.2018 zmluva
064/2018 Miroslav Sivý Darovacia zmluva 1250,00 04.04.2018 06.04.2018 zmluva
065/2018 Miroslav Sivý Dodatok č. 3 k zmluve 66/2017 uvedené v dodatku 06.04.2018 30.04.2018 dodatok
066/2018 Tomáš Bajtala Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 132/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
067/2018 Peter Baštuga Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 133/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
068/2018 Matej Crkoň Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 134/2017 --- 07.04.2018 uvedné v dodatku dodatok
069/2018 Filip Flašík Dodatok č.2 k hráčeskej zmluve 135/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
070/2018 Milan Furo Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 136/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
071/2018 Matej Haluška Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 137/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
072/2018 Lukáš Hrušík Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 177/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
073/2018 Filip Kollárik Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 138/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
074/2018 František Kučík Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 048/2018 --- 07.4.2018 uvedené v dodatku dodatok
075/2018 Branislav Kvocera Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 140/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
076/2018 Martin Panáček Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 142/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
077/2018  Jakub Pišoja Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 049/2018 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
078/2018 Jakub Pšurný Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 143/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
079/2018 Lukáš Zemko Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 144/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
080/2018 František Zúbek Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 145/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
081/2018 Adam Špankovič Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 50/2018 --- 13.4.2018 uvedené v dodatku dodatok
082/2018 X2 Sport, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1200,00 13.4.2018 3.4.2019 zmluva
083/2018 Gimax Logistics s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 2800,00 19.04.2018 30.04.2019 zmluva
084/2018 Ro(c)k, s.r.o. Zmluva o nájme majetku 600,00 19.04.2018 19.04.2018 zmluva
085/2018 GOMS spol. s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 600,00 05.05.2018 24.4.2019 zmluva
086/2018 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytovaní finančného príspevu za históriu hráča 7645,55 05.05.2018 31.12.2018 zmluva
087/2018 Gymnázium Púchov Zmluva o nájme nebytových priestorov 15,50/1hod. 05.05.2018 01.05.2018 zmluva
088/2018 Slovenská volejbalová federácia Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 5603,00 08.05.2018 20.12.2018 zmluva
089/2018 Patrik Mynář Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 11.05.2018 uvedené v dohode dohoda
090/2018 Miroslav Sivý Trénerská zmluva

900,00 / mes

10,50/ 1,5 hod

19.5.2018 30.04.2019 zmluva
091/2018 Stanislav Horanský Trénerská zmluva

950,00/mes

10,50/1,5 hod

19.5.2018 30.4.2019 zmluva
092/2018 Zdenko Pokorný Trénerská zmluva

650,00/mes

10,50/1,5 hod

19.5.2018 30.4.2019 zmluva
093/2018 Miroslav Nemček Trénerská zmluva 1000,00/mes 19.5.2018 30.4.2019 zmluva
094/2018 Branislav Okuliar Trénerská zmluva 1000,00/mes 19.5.2018 30.04.2019 zmluva
095/2018 Róbert Gálik Trénerská zmluva

900,00/mes

10,50/1,5 hod

23.5.2018 30.04.2019 zmluva
096/2018 Roman Haluška Trénerská zmluva

200,00/mes

10,50/1,5 hod.

23.5.2018 30.04.2019 zmluva
097/2018 Tomáš Matocha Trénerská zmluva

450,00/mes

10,50/1,5 

23.5.2018 30.04.2019 zmluva
098/2018 Web pomoc spol s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov 560,00/ rok 25.5.2018 21.05.2019 zmluva
099/2018 Občianske združenie Astra Dodatok č.4 k Zmluve o zapožičaní prístroja nestanovený 01.06.2018 31.05.2019 dodatok
100/2018 FOREVER IN s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov  230/2017 nestanovený 01.06.2018 uvedené v dodatku dodatok
101/2018 Zdenko Baroš Zmluva o reklamnej spolupráci 1000,00 01.06.2018 31.12.2018 zmluva
102/2018 Raven a.s. Zmluva o reklame 1000,00 01.06.2018 31.05.2019 zmluva
103/2018 Sports and Training centre, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 2600,00 09.06.2018 10.09.2018 zmluva
104/2018 Zmluva o spolupráci Marketing SZĽH, spol. s.r.o. 1250,00 20.06.2018 30.06.2018 zmluva