Zmluvy 2018

interné číslo zmluvy Zmluvná strana         Predmet                Cena Eur s DPH   Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
001/2018 Mgr. Miroslav Bučko Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady uvedené v zmluve 04.01.2018 neurčitá zmluva
002/2018 Alfa agritechnik cz, s.r.o. organizačná zložka SK Zmluva o podnájme nebytových priestorov 88,93/mes 04.01.2018 31.12.2020 zmluva
003/2018 Peter Lipták Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.01.2018 30.06.2018 zmluva
004/2018 FROST-service s.r.o. Zmluva o dielo uvedené v zmluve 11.01.2018 31.12.2022 zmluva
005/2018 TOP DRINKS, s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov 56,81 16.01.2018 31.12.2020 zmluva
006/2018 Ing. Štefan Ondrička Dodatok č.2 k zmluve o výkone funkcie konateľa 58/2016 ---- 20.01.2018 neurčitá dodatok
007/2018 Ing. Peter Žiačik Dodatok č.2 k mandátnej zmluve č. 2/2016 --- 24.01.2018 31.12.2018 dodatok
008/2018 Mgr. Peter Bílik Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady uvedené v zmluve 24.01.2018 neurčitá zmluva
009/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 1/2018 151,10/mes 24.01.2018 31.12.2020 zmluva
010/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 2/2018 13,97/mes 24.01.2018 31.12.2020 zmluva